Choose language

Hur undviker du att göra affärer med företag som inte är OK?

30 minuter | Inspelat webinar | Kostnadsfritt

Hur undviker du att göra affärer med företag som inte är OK? 

I vårt webinar tar vi upp vikten av att kontrollera och bevaka företag som man gör affärer med. Inte bara vid en upphandling eller inköp utan även under hela avtalsperioden. En process som är i princip omöjlig utan systemstöd. 

Under webinaret kommer du att få ta del av:
🛡️ Vilka företag och roller som behöver bevaka sina affärspartners
🛡️ Viktiga skäl till varför kontinuerlig bevakning är nödvändig
🛡️ Fördelarna med automatiserad jämfört med manuell process för bevakning

Webinaret är perfekt för dig inom inköp, ekonomi eller upphandling. 

Fyll i formuläret för att ta del av det inspelade webinaret

Information om Inyett & webinaret

Malin Jeansson

Idag jobbar Malin med våra partners och hur vi på bästa sätt kan integrera våra kontroller direkt i system som våra kunder använder. Under webinaret kommer hon dela problem som finns just nu kopplat till manuella processer inom ekonomi & inköp, men även visa på olika lösningar och automatiseringar.

Inyett

Vi finns till för dig som vill veta att betalningar blir rätt och att de företag ni gör affärer med är ok. Vi tar fram beslutsunderlag som gör att du kan känna dig trygg innan du betalar eller väljer en ny leverantör. 

 

Om webinaret

Webinaret arrangeras av Inyett AB via plattformen Univid. Deltagare från särskilda organisationer kan uppleva svårigheter att ansluta till webinaren, oftast på grund av brandväggar inom organisationen eller andra tekniska hinder. Alla webinar spelas in och kan ses i efterhand.